محل تبلیغات شما
گروه بین المللی بحران (ICG) در گزارش تازۀ خود گفته است که بدون حمایت جهانی، حکومت جدید افغانستان با چالش های جدی امنیتی، ی و اقتصادی مواجه خواهد شد. با خروج قوای بین المللی از افغانستان، گروه طالبان شعار جنگ را از نبرد در برابر اشغال بیگانه به استقرار یک نظام شرعی و سقوط نظام کنونی افغانستان تغییر داده است. در ۱۳ سال گذشته یگانه دلیل طالبان برای خشونت های گسترده در افغانستان حضور نیرو های بین المللی بود، اکنون که نظامیان خارجی در حال خروج از افغانستان

گزارش تحقیقی در مورد «اداره ملی امتحانات»؛ آیا نتایج کانکور عمومی دست‌کاری می‌شود؟

دورنمای افغانستان در گزارش گروه بین المللی بحران

چالش های امنیتی مهمترین نگرانی های مردم افغانستان است

افغانستان ,المللی ,گروه ,های ,بحران ,طالبان ,بین المللی ,در گزارش ,گروه بین ,المللی بحران ,سال گذشته

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها